x

  Zapytanie ofertowe

  Nazwa zamówienia: Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, RPWM.04.02.00 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE  w MŚP. Numer postępowania nadany przez zamawiającego: 1/ZO/2019.

  Lista plików do pobrania

  DELTA Mariusz Hejnowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna

  Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP pt.:„Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60.” Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali usługowej.

  Wartość projektu: Wartość ogółem: 4 991 468,35 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 2 589 147,83 zł