1 Neony rozświetliły Centrum Dobra Novina
x

  Neony rozświetliły Centrum Dobra Novina

  Centrum Dobra Novina zyskało nowoczesny branding na elewacji. Dzięki efektownym neonom nazwa najnowocześniejszego centrum produkcyjno-logistycznego w regionie będzie doskonale widoczna z drogi ekspresowej S7. 

  Widoczność z daleka to nie wszystko! Te stylowe neony to symbol naszej innowacyjności i dynamicznego rozwoju. To oznaka, że Centrum Dobra Novina jest miejscem, gdzie nowoczesność łączy się z funkcjonalnością, a nasze dążenie do doskonałości jest widoczne na każdym kroku.

  Zapraszamy do odwiedzenia naszego centrum po zmroku, aby na własne oczy zobaczyć, jak pięknie prezentuje się nasza nowa elewacja i doświadczyć atmosfery nowoczesności, która nas otacza.

  DELTA Mariusz Hejnowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna

  Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP pt.:„Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60.” Celem projektu jest zwiększanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali usługowej.

  Wartość projektu: Wartość ogółem: 4 991 468,35 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 2 589 147,83 zł

   

  DELTA Mariusz Hejnowicz realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa I: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00

  Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

  Poddziałania: RPWM.01.03.04 Tereny inwestycyjne

  Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz

  Ogólnym celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego, dzięki czemu będzie możliwe powstanie nowego obiektu logistycznomagazynowego, co w konsekwencji przyczyni się do możliwości rozwoju świadczonych usług, a tym samym poprawy wyników finansowych firmy i wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym firmy DELTA.